Home 2019-07-14T11:28:17+01:00

Wessel Boelema, aangenaam.

Een gedreven allround handhavingsjurist

Vanuit mijn jarenlange ervaring als handhavingsjurist bij lokale overheden ben ik in staat om voor u op zoek te gaan naar de juiste aanpak om uw doel te bereiken. Gaat het om een geweigerde omgevingsvergunning waar u het niet mee eens bent of wilt u juist dat de gemeente handhavend optreedt tegen een overtreding? Dan bent u aan het juiste adres. Ik wil u hiermee graag van dienst zijn.

Mijn kracht

Een gedegen kennis van het bestuursrecht in combinatie met bouwkundige inzicht en passie voor het omgevingsrecht.

Omgevingsrecht

Bent u benieuwd of uw bouwplan past binnen de bestuursrechtelijke kaders, zoals het geldende bestemmingsplan of wilt u weten of uw bouwplan (deels) vergunningsvrij is of bent u het niet eens met een verleende of geweigerde omgevingsvergunning? Dan zal ik alle nodige registers opentrekken om er voor te zorgen dat uw belangen zo veel mogelijk worden gerespecteerd. Op basis van verwachtingsmanagement en een heldere risicoanalyse kan ik voor u aan de slag. Daarbij kan ik gebruik maken van andere specialisten, zoals een bouwkundige, een architect of planoloog of zelfs een gespecialiseerde advocaat. Maar ook in zaken zoals een Wob-verzoek, een principeverzoek of een mediatongesprek kan ik u bijstaan. Wanneer zullen we afspreken?

Handhaving

Ondervindt u hinder of overlast van activiteiten of handelingen bij u in de buurt en u wil dat de gemeente hiertegen handhavend optreedt, dan zal ik namens u, de gemeente verzoeken hiertegen handhavend op te treden. De gemeente zal naar aanleiding van een handhavingsverzoek een beslissing nemen. Indien deze beslissing geen recht doet aan uw situatie, dan zal ik de juiste rechtsmiddelen aanwenden, zoals bezwaar of (hoger) beroep en zo nodig een voorlopige voorziening. Naar deze juridische weg is er ook de mogelijkheid om de lokale politiek erbij te betrekken. Op basis van verwachtingsmanagement en een heldere risicoanalyse kan ik voor u aan de slag. Ik heb er zin in!

Meer weten over en omgeving- en handhavingsrecht?

Volg mijn artikelen op LinkedIn en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Naar Wessius Kenniscentrum

Waar heeft u hulp bij nodig?

  • Aanvraag om omgevingsvergunning
  • Bezwaar en beroep
  • Algemene wet bestuursrecht
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  • Wet openbaarheid van bestuur
  • Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
  • Algemene plaatselijke Verordening
  • Handhaving

Partners

HP Advocaten
Quality in Design
Van der Knijff Bouwservice

Nieuwe cliënt? Één uur gratis consult!

Neem vrijblijvend contact op.

Kom in contact